Woningbouwcorporaties

De JOVD is voorstander van woningbouwcorporaties die zich op hun kerntaak richten: het aanbieden van sociale huurwoningen. Zij moeten zich verre houden van beleggingen en derivaten die niet noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun kerntaak.

Om scheefwonen tegen te gaan, moeten de huurders met een relatief hoog inkomen in sociale huurwoningen, meer huur af gaan dragen. Hun huur moet wat de JOVD betreft jaarlijks met het absolute bedrag van vijftig euro per maand toenemen.

Om concurrentie met de private huursector eerlijker te maken dient het puntensysteem, wat momenteel de maximale huur dicteert, afgeschaft te worden. Huurprijzen van sociale huurwoningen dienen op basis van marktprijzen te worden bepaald. Als uitgangspunt kan hierbij de WOZ-waarde gebruikt worden.

Corporaties moeten woningen op gewilde locaties, met een hoge marktwaarde, verkopen. Indien de bewoners deze woningen niet willen kopen, moet de corporatie een vervangende woning zoeken die beter past bij het karakter van sociale huur.

Terug