Zelfbeschikkingsrecht

In een liberale samenleving is er maar één iemand die over het lichaam van een individu mag beschikken: het individu zelf. Het staat voor de JOVD buiten kijf dat het individu mag beslissen wat er gebeurt met zijn leven en dood, met medicatie en met het ongeboren kind.

Terug