Verenigingshistorie

De JOVD kent een roemruchtige verenigingshistorie, vol pieken en dalen. Op deze pagina kom je een aantal bijzondere momenten uit de geschiedenis van de JOVD tegen, van 1949 tot vandaag.

 

Grote ‘JOVD-fractie’ in de Tweede Kamer

De verkiezingsoverwinning van Ed Nijpels in 1982, waarmee 36 VVD’ers in de Tweede Kamer verkozen worden, heeft ook gunstige gevolgen voor de invloed van de JOVD. De oud-JOVD'ers Loek Hermans en Ed Nijpels worden herkozen en ook Jan Franssen, Frank de Grave, Robin Linschoten en Jan Kees Wiebenga nemen een zetel in. Hiermee is de ‘JOVD-fractie’ net zo groot als de gehele toenmalige fractie van D66. 

Terug

De liberale leeuw wordt geboren

Het logo van de JOVD wordt vastgesteld. De V staat in eerste instantie voor de waarde vrijheid. De leeuw is uiteraard de Nederlandse Leeuw, ‘verdediger van onze vrijheid’. De hoed symboliseert de ‘vrijheidshoed’, van oud-Griekse oorsprong.

Terug

Founding Father van LYMEC

De JOVD richt samen met andere liberale jongerenorganisaties de Jeunesse Européene Liberales (JEL) op, de koepelorganisatie van liberale jongeren in Europa. Deze organisatie is voorganger van LYMEC: de European Liberal Youth.

Terug

Over de grenzen

De JOVD wordt het 14e lid van de World Federation of Liberal and Radical Youth (WFLRY). Deze wereldwijde koepel is voorganger van IFLRY, de tegenwoordige wereldwijde koepelorganiatie voor liberale jongeren.

Terug

VDJO fuseert met socialisten

De VDJO gaat op in de PvdA en fuseert met een voorganger van de Jonge Socialisten: de Democratische Socialistische Jongeren Vereniging ‘Nieuwe Koers’ (DSJVNK). Later scheiden oud-VDJO’ers zich net als Pieter Oud af van de PvdA en sluiten zich aan bij de VVD. 

Terug

De VDJO verzet zich tegen de nazi's

De VDJO wordt verboden door de bezetters. De jongerenorganisatie blijft echter illegaal actief. Enkele afdelingen zetten hun activiteiten gedurende de oorlog voort en brengen ook een illegaal blad uit: ‘De Hand aan de Ploeg’. 

Terug

JOVD-voorganger BJL wordt opgericht

De Bond van Jong-Liberalen wordt opgericht. Deze voorganger van de JOVD is de jongerenorganisatie van de Liberale Staatspartij, ook een voorganger van de VVD.

Terug

JOVD-voorganger VDJO wordt opgericht

De VDJO wordt opgericht. Deze voorganger van de JOVD is de jongerenorganisatie van de Vrijzinnig-Democratische Bond, een voorganger van de VVD. Hein Roethof, die later vier jaar Landelijk Voorzitter van de JOVD zou zijn, was al lid van de VJDO.

Terug

Officieel gelieerd aan de VVD

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Subsidiëring Politieke Partijen is de JOVD officieel gelieerd aan de VVD. In politiek opzicht is de JOVD echter volledig onafhankelijk, wat betekent dat wij onze eigen standpunten bepalen. Soms wijkt de politieke lijn van de JOVD af van die van de VVD. Zo is de JOVD bijvoorbeeld voor de legalisering van softdrugs, in tegenstelling tot de VVD. Tot het jaar 2000 werd de JOVD gezien als officieuze jongerenorganisatie van de VVD.

Terug

Pagina's