In 1994 treedt er met het kabinet-Kok I voor het eerst een paars kabinet, gevormd door PvdA, VVD en D66 aan. Dit kabinet heeft een voor de JOVD unieke voorgeschiedenis: tussen 1976 en 1994 kwamen er, op initiatief van de JOVD, regelmatig politici van zowel liberale als sociaaldemocratische partijen in het geheim bijeen in het Haagse Hotel Des Indes. Doel van deze bijeenkomsten was het vormen van een kabinet zonder christelijke partijen, zodat thema's als de gelijke behandeling van homo's, abortus en euthanasie bespreekbaar gemaakt konden worden in de Nederlandse regering.