De JOVD richt samen met andere liberale jongerenorganisaties de Jeunesse Européene Liberales (JEL) op, de koepelorganisatie van liberale jongeren in Europa. Deze organisatie is voorganger van LYMEC: de European Liberal Youth.