Toenmalig Minister van Financiën Gerrit Zalm kreeg in 2006 de titel uitgereikt vanwege zijn tomeloze inzet voor het op orde brengen van de staatsschatkist en zijn liberale beleid op het gebied van overheidsfinanciën.