De verkiezingsoverwinning van Ed Nijpels in 1982, waarmee 36 VVD’ers in de Tweede Kamer verkozen worden, heeft ook gunstige gevolgen voor de invloed van de JOVD. De oud-JOVD'ers Loek Hermans en Ed Nijpels worden herkozen en ook Jan Franssen, Frank de Grave, Robin Linschoten en Jan Kees Wiebenga nemen een zetel in. Hiermee is de ‘JOVD-fractie’ net zo groot als de gehele toenmalige fractie van D66.