De JOVD is op 26 februari 1949 opgericht in de Pulchri Studio te Den haag. Hier verzamelden zich die dag ongeveer 35 jonge liberalen die van plan waren om zich te organiseren. Zij besloten danook om de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie op te richten. Daarnaast werd besloten tot de uitgave van een verenigingsblad met de naam Driemaster, waarvan de eerste editie in juni 1949 uit zou komen. De naam Driemaster symboliseerde de drie kernwaarden van het liberalisme: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid