Blowverbod schrijnend voorbeeld van symboolpolitiek

 

Utrecht, 3 februari 2017 - De JOVD Utrecht e.o., de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, reageert afwijzend op het eventuele blowverbod dat burgemeester Jan van Zanen op bepaalde plekken wil instellen. De Utrechtse JOVD-Voorzitter Jos Loock: “Ik begrijp niet hoe een blowverbod de vermeende overlast oplost, daarnaast resulteert dit alleen maar in onnodige wet- en regelgeving.” Volgens de jongerenpartij van de VVD is een dergelijk verbod een typisch voorbeeld van symboolpolitiek.

 

De JOVD Utrecht e.o. wijst op de al bestaande maatregelen om overlast en verstoring op straat tegen te gaan. De Algemene Plaatselijke Verordening stelt het verstoren van de openbare orde op zichzelf al strafbaar. De politie heeft in zulke gevallen al toestemming om ordeverstoorders aan te houden. Daarnaast zijn de liberale jongeren van mening dat het handhaven van een zogenoemd blowverbod ondoenlijk is. “Als de overlast niet opgelost kan worden met bestaande beleidsinstrumenten, hoe wil de gemeente dan in hemelsnaam een blowverbod gaan handhaven?”

 

De JOVD Utrecht e.o. roept de burgemeester op om te stoppen met deze symboolpolitiek en symptoombestrijding. De gemeente moet zich maar eens gaan bezighouden met het handhaven van de huidige wet- en regelgeving in plaats van geld te verspillen aan onnodige bureaucratie.

 

 

— EINDE PERSBERICHT —

 

 

 

*Onderstaande niet voor publicatie*

Neem voor meer informatie contact op met:

 

Jos Loock, Voorzitter JOVD Utrecht
Telefoon: 06-18692570
E-mail: 
jos.loock@jovd.nl

 

Wouter Van Steenberge, Bestuurslid Politiek
Telefoon: 06-46740621
E-mail: 
politiek@jovdutrecht.nl