Het afgelopen jaar is het toezicht op coffeeshops in Utrecht erg aangescherpt. Waar eerst een gedoogbeleid voorop stond, worden er nu allerlei extra vereisten aan de shophouders gesteld. “De vereisten gaan zo ver dat alle coffeeshops geweerd worden en dat is absoluut niet liberaal.” aldus Juliette van Gilse voorzitter van de Utrechtse JOVD.

 

Geen enkele stad in Nederland stelt zulke hoge eisen aan coffeeshops als de stad Utrecht. Afstandsvereisten en limitering van handelsvoorraad maken het voor coffeeshops bijna onmogelijk om zich in Utrecht te vestigen.  Deze vereisten zijn daarnaast ook nog eens veel strenger dan die van vergelijkbare grote steden als Amsterdam.

 

Begin dit jaar werd door de burgemeester een coffeeshop gesloten, die een jaar eerder nog gedoogd werd. Sinds de sluiting zijn de overlast meldingen van straathandel fors toegenomen. “Logisch” vindt van Gilse “Want door niet tegemoet te komen aan de vraag, werk je illegale handel en overlast in de hand”.

 

De Utrechtse JOVD roept de gemeente dan ook op om een liberaler beleid te gaan voeren omtrent coffeeshops. Natuurlijk moeten coffeeshops gecontroleerd worden om een veilige omgeving voor de verkoop van softdrugs te creëren, maar dan moeten shops ook de mogelijkheid hebben zich te vestigen en dat is nu niet het geval.