Zojuist hebben krakers het pand aan de Voorstraat 36 in Utrecht gekraakt. Volgens het door hen verspreide pamflet gebeurt dit uit protest tegen de leegstand in Utrecht. De Utrechtse afdeling van de JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie gelieerd aan de VVD, wil dat de politie ingrijpt. 

Het verbaast de JOVD Utrecht e.o. dat de politie nog niet heeft ingegrepen. “Kraken is een enorme inbreuk op het eigendomsrecht. De overheid is er om dat recht te beschermen”, zegt voorzitter Jim van Mourik. 

In 2010 is de Wet Kraken en Leegstand van kracht geworden. Deze wet maakt een einde aan legale woningroof. “Deze krakers werpen zich op als activisten, maar in feite hebben ze onrechtmatig een woning in bezit genomen die aan een ander toebehoort”, stelt Van Mourik. ” De Utrechtse JOVD roept de politie op om de wet te handhaven en op te treden tegen de krakers.”