Na het vertrek van de ambtenaren naar het nieuwe stadskantoor en het wegblijven van restaurant Vapiano, staat de Neudeflat opnieuw leeg. De Utrechtse afdeling van de JOVD roept op ruim baan te maken voor horeca, woningen, werkruimte of amusement in de Neudeflat.

 

De VVD-jongeren zijn teleurgesteld dat de veelbesproken 57-meter hoge toren wordt overgegeven aan leegstand en verval. JOVD-voorzitter Roy van Run: “De gemeente en ondernemers reppen al jaren over herontwikkeling van de Neudeflat maar slagen niet in het uitvoeren van een daadkrachtig herontwikkelingsplan”. De gemeente heeft reeds aangegeven dat horeca van de categorie bar, café of restaurant welkom is op de Neude en welwillend is om horecavergunningen te verstrekken. “Helaas is het nu niet de gemeente maar zijn het de ondernemers die een levendige Neude in de weg staan” aldus Van Run. Hij doelt hierbij op onder andere restaurant Vapiano dat zich wilde vestigen in de Neudeflat maar onder protest van de gevestigde horeca zijn vergunningsaanvraag introk.

 

Het idee van om in de Neudeflat 88 startersappartementen te bouwen kan ook op instemming rekenen van de jonge liberalen. Van Run: “Helaas zijn er nog geen concrete stappen ondernomen door de eigenaren van de Neudeflat om dit idee te realiseren”. De Utrechtse JOVD keurt de houding van de bestaande ondernemers rond de Neude af, blijkbaar zijn zij bang zijn voor nieuwe concurrentie.