Trainingen

Trainingen

Binnen de JOVD Academy worden veel training georganiseerd. Dit wordt voornamelijk door lokale JOVD-afdelingen gedaan, of door zo genoemde ‘Regionale leerscholen’. Regionale leerscholen zijn samenwerkingen tussen lokale afdelingen om samen trainingen te organiseren.

De trainingen van de JOVD zijn gestructureerd in vier leerlijnen. Hieronder vind je een overzicht van deze leerlijnen en trainingen.

Kijk op de pagina trainers om te kijken welke trainer welke trainingen geeft en hoe je deze trainers kunt bereiken.

 

Politieke vaardigheden leerlijn

Politiek schrijven (Deze training zit nog in de ontwikkelingsfase. Slechts een of enkele trainers geven deze training met als doel om een goede handleiding op te stellen voor alle trainers.)

Hoe schrijf je een overtuigend stuk? Of dit nou een motie, ammendement, persbericht of opiniestuk is. Politiek schrijven is een vak appart. Leer bij deze training de fijne kneepjes van dit vak.

Dit is de basistraining op het gebied van Politieke vaardigheden. Het wordt aangeraden om deze training te volgen voordat je andere trainingen volgt uit deze leerlijn.

 

Onderhandelingstactieken (Deze training zit nog in de ontwikkelingsfase. Tot februari 2019 zijn er een of enkele trainers die deze training geven.)

Onderhandelen doen we allemaal wel eens. Of we nu onderhandelen met onze baas over ons salaris, met JOVD'ers over een ALV of met andere politieke partijen over een akkoord. Het is goed om te weten waar je op moet letten tijdens onderhandelingen en hoe jij het optimale uit deze onderhandelingen haalt. 

Deze training is onderdeel van het Talenttraject 2019.

 

Liberaal activisme (Deze training zit nog in de ontwikkelingsfase. Slechts een of enkele trainers geven deze training met als doel om een goede handleiding op te stellen voor alle trainers.)

Laat het activisme niet links liggen. Denk aan met een pantservoertuig over het Binnenhof rijden, een hand in hand mars in Amsterdam, of zebrapaden verven in Flevoland. Activisme kan ook prima bij een rechtse partij. Wil jij leren hoe je een liberale boodschap op een activistische manier kunt uitdragen, dan moet je deze training gevolgd hebben.

 

Campagne voeren (comming soon)

 

Presentatievaardigheden leerlijn

Speech

Het woord 'speech' roept bij velen al snel beelden op van bekende personen als Barack Obama of Martin Luther King: vlammende politieke betogen, vaak gehouden voor een enorm publiek. De kunst van het speechen is echter veel breder toepasbaar, bijvoorbeeld een toost bij een feestelijke aangelegenheid, of een presentatie voor werk of opleiding. Zelfs bij een sollicitatiegesprek is het van belang op een goede manier een boodschap te kunnen overbrengen. De training Speechen helpt deelnemers hun spreekvaardigheid naar een hoger niveau te tillen.

Dit is de basistraining op het gebied van Presentatievaardigheden. Het wordt aangeraden om deze training te volgen voordat je andere trainingen volgt uit deze leerlijn.

 

Spreken voor gevorderden

De training spreken voor gevorderden is een vervolg op de training speech. Hier leer je om je verhaal te perfectioneren en mensen echt mee te nemen in je verhaal. In deze training zoek je de verdieping op en zul je volgens het boek van Bas Mouton leren hoe jou boodschap altijd blijft hangen. 

Deze training is onderdeel van het Talenttraject 2019. Ook is deze training noodzakelijk om te kunnen solliciteren voor het Training voor Trainersweekend.

 

Debatteren

De kunst van het debatteren is een niet te onderschatten vaardigheid binnen de politieke leerschool. Er zijn immers zowel op afdelingsniveau als op landelijk niveau de nodige gelegenheden waarbij JOVD'ers de verbale strijd aangaan, bijvoorbeeld met andere politieke jongerenorganisaties. Het in stelling brengen van de argumenten, het weerleggen van de argumenten van de tegenstander, het hoort er allemaal bij. De training Debatteren helpt deelnemers zich het debat meester te maken.
 

Mediastrategieën (comming soon)

 

Bestuurskundige leerlijn

Kabinetsformatiespel

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de kiezer heeft gesproken. Zoals altijd zijn er winnaars en verliezers, maar moet er geregeerd worden. In het kabinetsformatiespel kruipen de deelnemers in de huid van landelijke politieke partijen en gaan ze aan de slag met het formeren van een kabinet. Op deze manier wordt duidelijk hoe de landelijke politiek in elkaar steekt en doen deelnemers ervaring op met de kunst van het onderhandelen.

Dit is de basistraining op het gebied van Bestuurskunde. Dit is een laagdrempelige manier om kennis te maken met de leerlijn bestuurskunde.

 

Gemeente politiek (Deze training zit nog in de ontwikkelingsfase. Tot februari 2019 zijn er een of enkele trainers die deze training geven.)

De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de bevolking staat. Daarnaast is het de bestuurslaag waar de meeste JOVD'ers actief in zijn. Daarom mag deze training niet ontbreken binnen de JOVD academy. Tijdens deze training leer je de structuur binnen de gemeentepolitiek, maar ook hoe het spelletje gespeeld word. 

Deze training is onderdeel van het Talenttraject 2019.

 

Europese besluitvorming (Deze training zit nog in de ontwikkelingsfase. Slechts een of enkele trainers geven deze training met als doel om een goede handleiding op te stellen voor alle trainers.)

Europa is meer dan een continent: het is meer dan ooit een woord waarmee vaak de Europese Unie bedoeld wordt, of de Europese idealen. De Europese politiek speelt op dit moment een belangrijke rol in grote vraagstukken als veiligheid, migratie en milieubeleid. Wat zijn die 'Brusselse instituties' toch? Hoe werken de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van ministers samen? Dit soort vragen en meer komen aan bod in de trainging Europese besluitvorming.

 

Nederlands staatsbestel (comming soon)

 

Politieke filosofische leerlijn

Liberalisme I

De JOVD is een liberale politieke jongerenorganisatie. Maar wat houdt dat nu precies in, dat liberalisme? In deze training wordt dieper ingegaan op de liberale stroming: wat zijn nu precies de kernwaarden, wat betekent het om liberaal te zijn?

Dit is de basistraining op het gebied van Politieke filosofie. Het wordt aangeraden om deze training te volgen voordat je andere trainingen volgt uit deze leerlijn.

 

Liberalisme II

Over liberalisme raak je nooit echt uitgepraat en daarom is er nog een training Liberalisme, namelijk de training Liberalisme II. In deze training wordt nog verder de diepte opgezocht, waarbij concepten uit Liberalisme I verder worden uitgewerkt en er nog dieper wordt nagedacht over wat nu precies dat liberalisme is en wat het inhoudt een liberaal te zijn. Voorkennis over de basis van het liberalisme, bijvoorbeeld de training Liberalisme I, wordt hierbij verondersteld.

Deze training is onderdeel van het Talenttraject 2019.

 

Politieke economie

Politiek en economie: twee zaken die veel met elkaar te maken hebben. De campagne van Bill Clinton werd bekend door de officieuze slogan "it's the economy, stupid!" en de gevolgen van economische malaise op de politiek is ook de afgelopen jaren al te duidelijk gebleken. Maar welke invloed heeft de politiek op de economie en de economie op de politiek? De training Politieke economie kijkt naar deze verhoudingen tussen politiek en economie.
 

Politieke stromingen (Deze training zit nog in de ontwikkelingsfase. Slechts een of enkele trainers geven deze training met als doel om een goede handleiding op te stellen voor alle trainers.)

We zouden misschien graag willen dat iedereen er liberale opvattingen op nahoudt, maar de praktijk is toch anders. Nederland kent een divers politiek landschap met een al even diverse geschiedenis. In de training Politieke stromingen duiken deelnemers vooral de andere politieke stromingen in die Nederland kent. Waar zitten de grootste verschillen en waar komen we juist erg overeen? In de training Politieke stromingen komt dit allemaal aan bod.