Trainingen en workshops

Onderstaande trainingen en workshops worden voornamelijk door de lokale JOVD-afdelingen georganiseerd en zijn voor alle JOVD'ers toegankelijk. De trainingen en workshop vinden doorgaans op een avond plaats en bieden de deelnemers de mogelijkheid om zich in een onderwerp te verdiepen of met een bepaalde vaardigheid aan de slag te gaan. Om de kwaliteit te garanderen zijn enkel officiële JOVD-trainers bevoegd deze trainingen en workshops te geven binnen onze vereniging.
Klik hier 
om alle JOVD-trainers te bekijken of een cursusleider uit te nodigen voor het geven van een training of workshop.


Trainingen
De trainingen van de JOVD zijn gericht op het actief verbeteren van bepaalde vaardigheden, bijvoorbeeld debatteren of speechen. De vaardigheden die de deelnemers opdoen zijn echter veel breder toepasbaar dan enkel binnen de JOVD of enkel binnen de politiek. Op een interactieve wijze gaan de deelnemers samen aan de slag met het verbeteren van hun vaardigheden. De JOVD-trainer begeleidt het proces en coacht de deelnemers.


Speechen
Het woord 'speech' roept bij velen al snel beelden op van bekende personen als Barack Obama of Martin Luther King: vlammende politieke betogen, vaak gehouden voor een enorm publiek. De kunst van het speechen is echter veel breder toepasbaar, bijvoorbeeld een toost bij een feestelijke aangelegenheid, of een presentatie voor werk of opleiding. Zelfs bij een sollicitatiegesprek is het van belang op een goede manier een boodschap te kunnen overbrengen. De training Speechen helpt deelnemers hun spreekvaardigheid naar een hoger niveau te tillen.

Debatteren
De kunst van het debatteren is een niet te onderschatten vaardigheid binnen de politieke leerschool. Er zijn immers zowel op afdelingsniveau als op landelijk niveau de nodige gelegenheden waarbij JOVD'ers de verbale strijd aangaan, bijvoorbeeld met andere politieke jongerenorganisaties. Het in stelling brengen van de argumenten, het weerleggen van de argumenten van de tegenstander, het hoort er allemaal bij. De training Debatteren helpt deelnemers zich het debat meester te maken.

Moties schrijven en verdedigen
De JOVD heeft als politieke jongerenorganisatie natuurlijk ook een politieke mening. Deze mening wordt uiteindelijk bepaald door de leden van onze vereniging, bijvoorbeeld door middel van politieke moties. Velen hebben al de felle discussies over moties meegemaakt in de politieke werkgroepen op de congressen, of hebben zelf al een motie geschreven en verdedigd. De training Moties schrijven en verdededigen biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met politieke moties.

Mediastrategie
Een correcte omgang met de media is een belangrijk onderdeel van het uiten van de mening van de JOVD. Deze training geeft de nodige handvatten en tips als het gaat om het naar buiten brengen van het JOVD-geluid. Hoe kun je de kans vergroten dat een persbericht wordt overgenomen? Waar moet je aan denken bij het kiezen van een onderwerp voor een persbericht? En is een ludieke actie wel echt ludiek? Dit soort vragen en meer komt aan bod bij de training Mediastrategie.

Collegeformatiespel
De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de kiezer heeft gesproken. Zoals altijd zijn er winnaars en verliezers, maar moet er geregeerd worden. In het collegeformatiespel kruipen de deelnemers in de huid van lokale politieke partijen en gaan ze aan de slag met het formeren van een college. Op deze manier wordt duidelijk hoe de lokale politiek in elkaar steekt en doen deelnemers ervaring op met de kunst van het onderhandelen.

Kabinetsformatiespel
De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, de kiezer heeft gesproken. Zoals altijd zijn er winnaars en verliezers, maar moet er geregeerd worden. In het kabinetsformatiespel kruipen de deelnemers in de huid van landelijke politieke partijen en gaan ze aan de slag met het formeren van een kabinet. Op deze manier wordt duidelijk hoe de landelijke politiek in elkaar steekt en doen deelnemers ervaring op met de kunst van het onderhandelen.

Workshops
De workshops van de JOVD richten zich op inhoudelijke verdieping binnen een bepaald onderwerp. Deze laagdrempelige avonden richten zich daarnaast zeer sterk op discussie en meedenken vanuit de deelnemers, omdat de opvattingen over de onderwerpen natuurlijk uiteen kunnen lopen. Het uiteindelijke doel is dat de deelnemers op interactieve wijze een beter begrip van het onderwerp opdoen.

Liberalisme I
De JOVD is een liberale politieke jongerenorganisatie. Maar wat houdt dat nu precies in, dat liberalisme? In deze workshop wordt dieper ingegaan op de liberale stroming: wat zijn nu precies de kernwaarden, wat betekent het om liberaal te zijn? De workshop Liberalisme I biedt de deelnemers een goede gelegenheid zich op toegankelijke wijze te verdiepen in het liberalisme.

Liberalisme II
Over liberalisme raak je nooit echt uitgepraat en daarom is er nog een workshop Liberalisme, namelijk de workshop Liberalisme II. In deze workshop wordt nog verder de diepte opgezocht, waarbij concepten uit Liberalisme I verder worden uitgewerkt en er nog dieper wordt nagedacht over wat nu precies dat liberalisme is en wat het inhoudt een liberaal te zijn. Voorkennis over de basis van het liberalisme, bijvoorbeeld de workshop Liberalisme I, wordt hierbij verondersteld.

Politieke stromingen
We zouden misschien graag willen dat iedereen er liberale opvattingen op nahoudt, maar de praktijk is toch anders. Nederland kent een divers politiek landschap met een al even diverse geschiedenis. In de workshop Politieke stromingen duiken deelnemers vooral de andere politieke stromingen in die Nederland kent. Waar zitten de grootste verschillen en waar komen we juist erg overeen? In de workshop Politieke stromingen komt dit allemaal aan bod.

Politieke economie
Politiek en economie: twee zaken die veel met elkaar te maken hebben. De campagne van Bill Clinton werd bekend door de officieuze slogan "it's the economy, stupid!" en de gevolgen van economische malaise op de politiek is ook de afgelopen jaren al te duidelijk gebleken. Maar welke invloed heeft de politiek op de economie en de economie op de politiek? De workshop politieke economie kijkt naar deze verhoudingen tussen politiek en economie.

Europa
Europa is meer dan een continent: het is meer dan ooit een woord waarmee vaak de Europese Unie bedoeld wordt, of de Europese idealen. De Europese politiek speelt op dit moment een belangrijke rol in grote vraagstukken als veiligheid, migratie en milieubeleid. Wat zijn die 'Brusselse instituties' toch? Wat is precies de rol van het Europees Parlement? Dit soort vragen en meer komen aan bod in de workshop Europa.