Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur is het hoogste bestuursorgaan van de JOVD, maar organiseert in principe niets op lokaal niveau. Het Hoofdbestuur heeft veel taken en verantwoordelijkheden, waaronder het onderhouden van interne en externe contacten, het bijhouden van de financiële en secretariële administratie, het coördineren van promotionele of politieke campagnes en het organiseren van grote landelijke evenementen. Op deze pagina kun je kennis maken met het Hoofdbestuur van de JOVD.

Splinter Chabot

Landelijk Voorzitter
Afdeling: Amsterdam e.o.

Splinter Chabot is de Landelijk Voorzitter van de JOVD. Als Landelijk Voorzitter geeft Splinter dagelijks leiding aan de vereniging en aan het Hoofdbestuur van de JOVD. Splinter wil de JOVD levendiger, positiever en optimistischer maken en hij staat voor vernieuwing, verandering en verbinding.

Stijn de Vreede

Landelijk Vicevoorzitter portefeuille Marketing
Afdeling: Rijnmond

Telefoon: +31 (0)6 36 16 17 41

Stijn de Vreede is de Landelijk Vicevoorzitter van de JOVD. Als Vicevoorzitter helpt hij bij het besturen van de vereniging. Tevens is hij verantwoordelijk voor het marketingbeleid en de campagnezaken van de JOVD. Stijn beheert eveneens de social media kanalen van de vereniging. 

Dorus Dijkstra

Landelijk Secretaris
Afdeling: Leiden e.o.

Telefoon: +31 (0)6 46 02 75 09

Dorus Dijkstra is de Landelijk Secretaris van de JOVD. Hij is verantwoordelijk voor het administratieve hart van de vereniging, alsmede het beheer van het monumentale pand waarin het Algemeen Secretariaat gevestigd is. Onder Dorus vallen tevens landelijke projecten inzake de implementatie van een nieuwe verenigingsstructuur, de bouw van een nieuwe website en de uitbreiding van het privacybeleid.

Jorn Lok

Landelijk Penningmeester
Afdeling: Rijk van Nijmegen c.a.

Telefoon: +31 (0)6 10 11 64 44

Jorn Lok waakt als Landelijk Penningmeester over de financiën van de vereniging. Hij draagt er zorg voor dat de vereniging financieel gezond blijft en dat de verenigingsgelden de goede kant op blijven stromen.

Lars Benthin

Algemeen Bestuurslid Voorlichting
Afdeling: Amsterdam e.o.

Telefoon: +31 (0)6 25 03 23 28

Lars Benthin is als voorlichter de landelijke spreekbuis van de JOVD. Via hem worden de contacten met de media onderhouden en worden persberichten vanuit het landelijk bestuur naar buiten gebracht. Lars adviseert het bestuur eveneens over haar mediastrategie en streeft zo de ideeën en de acties van de JOVD op passende wijze uit te dragen.

Hessel Knippels

Algemeen Bestuurslid Politiek
Afdeling: Utrecht e.o.

Telefoon: +31 (0)6 12 25 88 06

Hessel Knippels is het Algemeen Bestuurslid Politiek van de JOVD. Hessel is verantwoordelijk voor de politieke lijn van de vereniging en het aanjagen van de interne discussie. Ook is hij het gezicht van de JOVD op internationale congressen van LYMEC en IFRLY.

Bas Koster

Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training
Afdeling: Hart van Brabant

Telefoon: +31 (0)6 49 64 94 36

Bas Koster gaat binnen het bestuur over de portefeuille Opleiding en Training. In deze rol is Bas de drijvende kracht achter het talentmanagement en de educatieve strategie van de JOVD. De JOVD staat bekend als dé politieke leerschool van Nederland. Om dit waardeoordeel waar te maken, zorgt Bas ervoor dat er trainingstrajecten, workshops, trainersdagen en verdiepende trainingen op doorlopende basis worden aangeboden binnen de vereniging.

Roos Strating

Algemeen Bestuurslid Organisatie
Afdeling: Top van Holland

Telefoon: +31 (0)6 51 59 63 02

Roos Strating biedt als landelijk portefeuillehouder organisatie sturing aan de interne organisatie van activiteiten binnen de JOVD. Zij stuurt de organisatorische toppers aan achter landelijke activiteiten als introductieweekenden en congressen. Eveneens ziet Roos er op toe dat het lustrum van de vereniging op legendarische wijze gevierd gaat worden.