Internationaal

De JOVD kent geen grenzen

Zijn kernwaarden als ‘vrijheid’ en ‘democratie’ wel zo vanzelfsprekend voor liberalen uit andere landen? Hoe moeten we internationale problemen als terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit oplossen? En hoe ziet de toekomst van Europa eruit? Allen vraagstukken die voor de toekomst van jongeren belangrijk zijn, maar waarvan het antwoord lang niet altijd binnen onze landsgrenzen ligt.

In een steeds kleiner wordende wereld waarin grenzen vervagen, maar waarin ook internationale problemen steeds meer opspelen, is het daarom belangrijk om als jongere je blik ook over de grenzen te werpen. De JOVD is daarom niet alleen regionaal en nationaal, maar ook internationaal actief. De JOVD werkt samen met internationale liberale partners, zowel binnen als buiten Europa, organiseert internationale activiteiten en laat ook buiten de landsgrenzen politiek van zich horen. Op die manier staat de JOVD in contact met jonge liberalen van over de hele wereld: van Noorwegen tot Zuid-Afrika, van Brazilië tot Singapore. Kortom: de JOVD kent geen grenzen!

Internationale kansen

Als lid van de JOVD heb je veel mogelijkheden om internationaal actief te zijn en kennis te maken met jonge liberalen van over de hele wereld. Zo kun je meerdere keren per jaar deelnemen aan politieke reizen, waarbij vaak bezoeken worden gebracht aan politieke instanties en liberale partners in het buitenland. Een ideale manier om politiek en liberalisme in het buitenland te ervaren. Maar ook binnen Nederland organiseert de JOVD internationale activiteiten, zoals Internationale Thema Avonden en een Internationale Masterclass, waarbij kennis en skills aan bod komen die nuttig zijn wanneer je je begeeft in een internationale omgeving.
Daarnaast heb jij als lid van de JOVD de kans om te solliciteren naar een plaats in delegaties voor verschillende activiteiten van de Europese koepelorganisatie voor liberale jongeren, LYMEC, en de wereldwijde koepelorganisatie, IFLRY. In deze netwerken van liberale jongeren worden regelmatig congressen, seminars, conferenties en trainingen georganiseerd. Onder aan deze pagina lees je meer over LYMEC en IFLRY.

Internationaal Secretariaat

Het Internationaal Secretariaat van de JOVD is, als het ware, de internationale denktank van de vereniging. Binnen het Internationaal Secretariaat worden niet alleen internationale actualiteiten besproken, maar worden ook resoluties opgesteld voor de verschillende internationale congressen waaraan de JOVD deelneemt, waarmee de JOVD politiek van zich laat horen. Daarnaast bezoekt het Internationaal Secretariaat af en toe een ambassade of komt er een spreker om te discussiëren over internationale thema’s. Interesse in het Internationaal Secretariaat? Neem dan contact op met het Hoofdbestuur door een e-mail te sturen naar internationaal@jovd.nl.

LYMEC 

Logo LYMEC

De European Liberal Youth LYMEC is een organisatie voor liberale jongerenorganisaties uit lidstaten van de Europese Unie en enkele andere Europese landen en staat in verbinding met ALDE, de liberale fractie in het Europees Parlement. LYMEC heeft haar hoofdkantoor in Brussel en telt meer dan 210.000 leden, verdeeld over 58 verschillende liberale jongerenorganisaties in 33 Europese landen. Meerdere keren per jaar organiseert LYMEC seminars, conferenties en symposia, maar ook uitwisselingen en demonstraties, door heel Europa. Tijdens deze activiteiten worden kennis en ervaringen gedeeld en worden diverse politieke onderwerpen en vaardigheden aan de kaak gesteld. Daarnaast organiseert LYMEC congressen, waarbij de politieke lijn van de organisatie bepaald wordt en waarbij ook de JOVD uiteraard veelvuldig van zich laat horen. Als lid van de JOVD kun jij hieraan deelnemen door te solliciteren naar een plek in een delegatie voor een van de evenementen van LYMEC. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.

Wil jij meer weten over LYMEC? Bezoek dan de website via www.lymec.eu.

IFLY 

Logo IFLRY

De Interntational Federation for Liberal Youth, kortweg IFLRY, is de wereldwijde koepelorganisatie voor liberale jongerenorganisaties. IFLRY heeft haar hoofdkantoor in Londen en organiseert op jaarlijkse basis trainingen, conferenties, seminars en congressen in verschillende plaatsen op de wereld. De basiswaarden van deze internationale koepelorganisatie zijn de wereldwijde universaliteit en ondeelbaarheid van mensenrechten, iets waar ook de JOVD als liberale jongerenorganisatie voor staat. zijn In totaal vertegenwoordigt IFLRY meer dan 3 miljoen jonge liberalen, niet alleen uit Europa, maar ook uit Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, en is daarmee een netwerk om in contact te komen met liberale jongeren van over de hele wereld. Hoe? Door de nieuwsbrief in de gaten te houden en als lid van de JOVD te solliciteren naar een plek in een delegatie van een van de evenementen van IFLRY.

Wil jij meer weten over IFLRY? Bezoek dan de website via www.iflry.org.