Internationaal Secretariaat

Click here for English version

De buitenlandse contacten van de JOVD worden onderhouden door de coördinatoren van het Internationaal Secretariaat. Dit zijn er in totaal vijf met elk hun eigen deelgebied. Het Internationaal Secretariaat heeft als belangrijkste kerntaak het fungeren als klankbord naar het Algemeen Bestuurslid Politiek. Zo monitort het IS de ontwikkelingen van de verscheidene buitenlandse partners van de JOVD, en rapporteren de coordinatoren hier uitgebreid over aan het Hoofdbestuur. Ook adviseert het Internationaal Secretariaat de door de JOVD geselecteerde delegaties naar Internationale congressen, en staan de coordinatoren in direct contact met buitenlandse partners waardoor ook eventueel lobbywerk door hen verricht zal worden.