Vertrouwenspersoon

De JOVD is een prachtige, bruisende en levendige organisatie. In onze vereniging streven wij er dan ook naar om iedereen een veilige en aangename omgeving te bieden. Echter bestaat er altijd een kans dat er iets onverhoopt misgaat en dat er zich een situatie voordoet waarbij deze veilige omgeving aangetast wordt. 

Om vertrouwelijke zaken van leden een luisterend oor te bieden, kent de JOVD een Vertrouwenscommissie. De commissie bestaat uit vertrouwenscontactpersonen die ervaring hebben met de interne verenigingscultuur en op neutrale basis kunnen werken. Iedere vertrouwenscontactpersoon is actief lid van de JOVD, maar handelt op een professionele afstand van zittende verenigingsorganen en afdelingsbesturen.

Waarvoor is de Vertrouwenscommissie?
Ieder lid kan contact leggen met de vertrouwenscontactpersoon als het onverhoopt slachtoffer wordt van ongewenste omgangsvormen en de behoefte bestaat voor een gepaste mate van vertrouwelijkheid. Hierbij kun je denken aan situaties waardoor jij je onprettig en/of onveilig voelt binnen de vereniging, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van discriminatie, pesten, agressie of seksuele intimidatie.

De vertrouwenscommissie is een neutrale en vertrouwelijke omgeving waarin ieder verhaal zonder last besproken kan worden. De commissie biedt eveneens advies, maar is er ook als je hulp nodig hebt bij het oplossen van het probleem.

Heeft de vertrouwenscontactpersoon een geheimhoudingsplicht?
Ja, de vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon mag dus geen informatie doorgeven zonder toestemming van het slachtoffer. De vertrouwenscontactpersoon onderneemt nooit zelf actie zonder dat het slachtoffer hiermee akkoord is.

Als het slachtoffer ervoor kiest om contact op te nemen met een enkele vertrouwenscontactpersoon, dan wordt de gedeelde informatie eveneens niet met de rest van de commissie gedeeld alvorens het slachtoffer hier toestemming voor geeft.

Waar vind ik de werkwijze/procedure van de Vertrouwenscommissie?
De Vertrouwenscommissie is bezig een werkwijze op te stellen. Zodra deze voltooid is, zal het terug te vinden zijn op deze pagina.

 

Contact
Wens je met een vertrouwenspersoon in contact te komen? Dan kan contact worden opgenomen met één van de onderstaande vertrouwenspersonen. Indien je geen voorkeur hebt, dan kunnen vragen worden geadresseerd aan de gehele commissie via vertrouwenspersoon@jovd.nl.

David Kamp

Vertrouwenspersoon
E-mailadres: david.kamp@jovd.nl
Mijn naam is David Kamp, ik ben 28 jaar en ik ben sinds begin 2017 aan de JOVD verbonden. Ik ben sinds mijn aanmelding voornamelijk actief geweest bij afdeling JOVD Utrecht e.o. maar ook als lid denktank Zorg. Naast mijn werkzaamheden bij de JOVD ben ik verbonden aan License to Heal, waar ik bestuurslid ben. License to Heal is een samenwerking van alle PJO’s (behalve JFvD), en maakt zich hard voor de toegankelijkheid van dure medicatie.
 
In het dagelijks leven werk ik sinds 2 jaar als psycholoog, momenteel in de specialistische GGZ. Daarnaast promoveer ik op de therapeutische relatie bij het UMC Utrecht. Hierbij onderzoek ik met name de invloed van de therapeut in het contact met patiënten, en invloeden hierin die het herstel kunnen bespoedigen.
 
Reden van aanmelding voor de vertrouwenscommissie lag voor mij erg voor de hand vanwege mijn werk als psycholoog. Vanwege mijne professionele expertise op dit gebied hoop ik iets terug te geven aan de vereniging die mij zowel op politiek als op persoonlijk heeft helpen ontwikkelen. Het is mijn doel om binnen de JOVD, samen met mijn collega vertrouwenspersonen, een veilige omgeving te creëren waar leden zich in vertrouwen gehoord kunnen voelen.

Irene Bauer

Vertrouwenspersoon
E-mailadres: irene.bauer@jovd.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 81 02 56 72

Bio volgt.

Juliette van Gilse

Vertrouwenspersoon
E-mailadres: juliette.van.gilse@jovd.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 24 17 41 03

Bio volgt.