Kabinetsformatiespel

Op 19 september vond er een kabinetsformatiespel plaats onder leiding van cursusleider en Hoofdbestuurslid Tom Leijte. De groep werd opgedeeld in partijen, waarna deze één voor één langs de Koning moesten komen voor de formatie. Na afloop werd een regeerakkoord gepresenteerd. 

Terug