Workshop Liberalisme

Op 12 september werd er een workshop Liberalisme gegeven door Benjamin Broekhuizen. Wat is het klassiek-liberalisme en wat is het sociaal liberalisme? Welke overheidsterreinen behoren nou daadwerkelijk tot een overheid volgens een liberaal? Deze vragen werden gedurende de avond beantwoord.

Terug